โรงเรียนวัดดอกไม้


หมู่ที่ 6 บ้านหาดกรวด ตำบลท่ามะเฟือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055484184

ข้อมูลบุคคลากร

 

นางกาละเกษ บุญเอม ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายสุรศักดิ์ ไชยทองศรี ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวขนิษฐา อัคนิถิน ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายมะเนต วงแหวว นักการภารโรง
นางสาวกฤษณา ครองใจบุญ ครูธุรการ
นางสาวรสสุวรรณ รอดจันทร์ ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

 

บทความล่าสุด